Search

Conisch spanelement

Inhoudsopgave

Wat is een conisch spanelement en hoe werkt deze krimpbus?

Met een conisch spanelement of krimpbus wordt een spelingsvrije verbinding tussen twee assen gecreëerd. De verbinding bestaat uit een huls met aan de uiteinden twee conische vlakken. Beide zijden zijn voorzien van flens. Door de flensen middels bouten naar elkaar toe te trekken worden de assen door krachtopsluiting aan elkaar gekoppeld. Spanelementen worden ingezet als alternatief voor spiebaanverbindingen. De conische spanelementen zijn torsiestijf. Deze starre askoppeling kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen. Door de stijfheid van de koppeling is een precieze uitlijning noodzakelijk.

Kenmerken van een starre conische klemkoppeling

 • Geschikt voor het koppelen van assen zonder spiebaan
 • Beperkte keuze in asdiameters. Drijvende en gedreven asdiameter moeten bij de meeste fabrikanten gelijk van diameter zijn.
 • Assen worden door het spanelement automatisch gecentreerd tov elkaar
 • Compacte koppeling
 • Nastelbaar. Assen kunnen verdraaid worden tov elkaar
 • Simpele en relatief goedkope askoppeling
 • Bestand tegen axiale, radiale en schokkende belastingen.
 • Geschikt voor zeer hoge Koppels (tot 1.500.000 Nm)
 • Overdraagbaar koppel is deels afhankelijk van de juiste oppervlakte ruwheid van de as
 • Boringen tot 100 mm
 • Spelingsvrij en torsiestijf
 • Kan geen uitlijnfouten opvangen

Waar worden conische spanelementen toegepast?

 • Algemene machinebouw

Hoe werkt een conische spankoppeling?

De starre asverbinder bestaat uit een huls (1) met aan de uiteinden twee conische vlakken (2 en 3). Door de flensen middels bouten (4) naar elkaar toe te trekken krimpt te huls. Hierdoor ontstaat een klemming op de assen. Om de koppeling te demonteren worden de bouten helemaal losgedraaid en in de tegenoverliggende boutgaten gedraaid. Hierdoor wordt het element uit elkaar geduwd en kan de koppeling van de as verwijderd worden.

Meer starre askoppelingen

Starre flenskoppeling volgens Din 116

Flenskoppeling

klemkoppelingen

Klemkoppeling

schalen koppeling din115

Schalen koppeling

Klemkoppeling kiezen. Met welke factoren moet je rekening houden?

Bij het selecteren van het juiste spanelement zijn onderstaande factoren van belang:

 • Toerental
 • Koppel: Het koppel is een maat voor het rotatie-effect van een kracht. Eenheid voor koppel is de newtonmeter (Nm). Het koppel bepaald deels de grootte en type van de askoppeling.
 • externe factoren. Is de aandrijving onderhevig aan trillingen of stotende belastingen? Dit heeft invloed op de service factor van de koppeling.
 • Inbouwruimte. Is de aandrijving makkelijk te demonteren of te verplaatsen? Als dit niet het geval is, kan een demontabele koppeling wenselijk zijn. Moet er een afstand tussen de assen worden overbrugd? Dan kan een spacer de oplossing zijn. De afstand tussen de assen wordt vaak DBSE genoemd: Distance Between Shafts Ends.
 • Type aansluiting: pasboring, flens-, vliegwiel- of klembus- aansluiting. In het geval van een pasboring of klembus wat is dan de asdiameter? Is het een Amerikaanse of Engelse machine. Houdt dan rekening met inch maten. Dit geldt voor de boring en de spiebaan.
 • Omgeving: Extreme temperaturen, vervuiling, chemische vloeistoffen, explosiegevaar (Atex zone indeling) etc.
 • Meer informatie over askoppelingen 

Wat is het koppel en hoe berekenen je deze? 

Om het juiste spanelement te selecteren is het van belang om te weten wat het over te dragen koppel is. Het Koppel is een maat voor het rotatie-effect van een kracht. Eenheid voor koppel is de newtonmeter (Nm). Hoe hoger het koppel des te meer kracht er op de askoppeling wordt uitgeoefend.

Het nominale koppel* wordt berekend aan de hand van onderstaande formule. 

Tn [Nm] = 9550 * P [KW]
                       n [1/min]

 • Tn [Nm] Nominaal koppel
 • P [KW] Vermogen
 • n [1/min] Toerental per minuut
 • fs Service factor

* Nominaal koppel Tn [Nm] = Het koppel dat overgebracht wordt bij een constante belasting op de aandrijfas.

Het kan voorkomen dat je onderdelen soms harder moeten werken omdat een lading zwaarder is dan verwacht of omdat de productie opgevoerd moet worden. Of, is de aandrijving onderhevig aan trillingen of stotende belastingen? Het is dan noodzakelijk om rekening te houden met een service factor. Het kan zijn dat je de askoppeling een maatje groter kiest.

Merken | fabrikanten | documentatie | PDF downloads

Andere benamingen voor conische spanelementen

 • Conische koppeling
 • Spanset
 • Spankoppeling
 • Krimpbus
 • Klem koppeling
 • Klemset
 • Clamping set
 • Ridgid coupling
 • Starre Wellenkupplung

Gerelateerde berichten

Spanelementen

As-naaf verbindingen

verschillende soorten koppelingen

Askoppelingen

Meer askoppelingen

verschillende soorten koppelingen

Askoppelingen

balgkoppeling

Balgkoppeling

bandkoppeling

Bandkoppeling

boogtandkoppeling varianten

Boogtandkoppeling

Cardankoppeling kruiskoppeling kogelgewricht

Cardankoppeling

Centrifugaalkoppeling

Centrifugaalkoppeling

Elastische koppeling

Elastomeer koppeling

elektromagnetische koppeling

Elektromagnetische koppeling

Starre flenskoppeling volgens Din 116

Flenskoppeling

grid koppeling

Gridkoppeling

kettingkoppeling

Kettingkoppeling

Klauwkoppeling

Klauwkoppeling

klemkoppelingen

Klemkoppeling

Lamellenkoppeling

permanente magneetkoppeling

Magneetkoppeling

pennen koppelingen

Pennenkoppeling

schalen koppeling din115

Schalen koppeling

slipkoppeling permanent magneet

Slipkoppeling magnetisch

slipnaaf

Slipkoppeling mechanisch

Tonnenkoppeling of trommelkoppeling

Tonnenkoppeling

Flexibele veerkoppeling

Veerkoppeling

wervelstroomkoppeling

Wervelstroomkoppeling