Hoe werkt een conisch spanelement en wat zijn de kenmerken van deze starre askoppeling?

Met een conisch spanelement wordt een spelingsvrije verbinding tussen twee assen gecreëerd. De verbinding bestaat uit een huls met aan de uiteinden twee conische vlakken. Beide zijden zijn voorzien van flens. Door de flensen middels bouten naar elkaar toe te trekken worden de assen door krachtopsluiting aan elkaar gekoppeld. Spanelementen worden ingezet als alternatief voor spiebaanverbindingen. De conische spanelementen zijn torsiestijf. Deze starre askoppeling kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen. Door de stijfheid van de koppeling is een precieze uitlijning van belang.

conische spanelementen

FABRIKANTEN EN MERKNAMEN

KTR koppelingen

KTR heeft de volgende type conische spanelementen in haar programma:


Clampex 700

Documentatie KTR Clampex 700

Installatiegids KTR Clampex 700

Tollok spanelementen

Tollok Rexnord heeft de volgende type conische spanelementen in haar programma:


TLK 500

Documentatie Tollok TLK500

Climax spanelementen

Climax heeft de volgende type conische spanelementen in haar programma:


C 600 Metrisch

Documentatie Climax C 600

Installatiegids Climax C 600 

Bikon spanelementen

Bikon heeft de volgende type conische spanelementen in haar programma:


Bikon 9500

Documentatie Bikon 9500

Kenmerken van een conisch spanelement

 • Beperkte keuze in asdiameters. Drijvende en gedreven asdiameter moeten bij de meeste fabrikanten gelijk van diameter zijn.

 • Assen worden door het spanelement automatisch gecentreerd tov elkaar

 • Compacte koppeling

 • Simpele en relatief goedkope askoppeling

 • Bestand tegen axiale, radiale en schokkende belastingen.

 • Geschikt voor zeer hoge Koppels (tot 1.500.000 Nm)

 • Overdraagbaar koppel is deels afhankelijk van de juiste oppervlakte ruwheid van de as

 • Boringen tot 100 mm

 • Spelingsvrij en torsiestijf

 • Kan geen uitlijnfouten opvangen

Toepassingen van conische spanelementen

 • Algemene machinebouw

 • Geschikt voor het koppelen van assen zonder spiebaan

 • Nastelbaar. Assen kunnen verdraaid worden tov elkaar

Hoe werkt een conische spanelement?

De starre asverbinder bestaat uit een huls (1) met aan de uiteinden twee conische vlakken (2 en 3). Door de flensen middels bouten (4) naar elkaar toe te trekken krimpt te huls. Hierdoor ontstaat een klemming op de assen. Om de koppeling te demonteren worden de bouten helemaal losgedraaid en in de tegenoverliggende boutgaten gedraaid. Hierdoor wordt het element uit elkaar geduwd en kan de koppeling van de as verwijderd worden.

conische askoppeling

Welke gegevens zijn van belang om de juiste askoppeling te bepalen.

 • Toerental
 • Koppel: Het koppel is een maat voor het rotatie-effect van een kracht. Eenheid voor koppel is de newtonmeter (Nm). Het koppel bepaald deels de grootte en type van de askoppeling. Is de aandrijving onderhevig aan trillingen of stotende belastingen? Dit heeft invloed op de service factor van de koppeling. Nominaal koppel Tn [Nm] Het koppel dat overgebracht kan worden bij constante belasting op de uitgaande as en servicefactor fs = 1. De waarde is afhankelijk van het toerental. Het nominale koppel wordt berekend aan de hand van de volgende formule. Tn [Nm] = 9550 * P [KW] / n [1/min] 9550 staat voor de hoeksnelheid en is een vaste waarde. De SI-eenheid voor rotatiesnelheid (Internationale Stelsel van Eenheden) wordt uitgedrukt in radialen per seconden en niet omw/min. Eén radiaal per seconde is ongeveer 9550 omw/min. Vermenigvuldig de uitkomst met de servicefactor om tot de juiste waarde te komen.
  • Tn [Nm] Nominaal koppel
  • P [KW] Vermogen
  • n [1/min] Toerental per minuut
  • fs Service factor
 • Inbouwruimte. Is de aandrijving makkelijk te demonteren of te verplaatsen? Als dit niet het geval is, kan een demontabele koppeling wenselijk zijn. Moet er een afstand tussen de assen worden overbrugd? Dan kan een spacer de oplossing zijn. De afstand tussen de assen wordt vaak DBSE genoemd: Distance Between Shafts Ends.
 • Type aansluiting: pasboring, flens-, vliegwiel- of klembus- aansluiting. In het geval van een pasboring of klembus wat is dan de asdiameter? Is het een Amerikaanse of Engelse machine. Houdt dan rekening met inch maten. Dit geldt voor de boring en de spiebaan.
 • Omgeving: Extreme temperaturen, vervuiling, chemische vloeistoffen, explosiegevaar (Atex zone indeling) etc.

DEZE PAGINA DELEN ? KIES JE PLATFORM > > >

Vragen of sugesties?

Contact